Per 1 maart 2017

Voorzitter: Karst Vaartjes
Secretaris: Magiel Venema
Penningmeester: Magiel Venema (ad interim)
Bestuurslid interne zaken: Marc van Velthoven